ETT Oberoende värderingsföretag

med lokal förankring och mer än 30 års erfarenhet

Våra tjänster

Fastighetsvärdering

Vi värderar alla typer av fastigheter på uppdrag av privatpersoner, företag, banker/kreditinstitut, försäkringsbolag och myndigheter. Vi har värderare auktoriserade av Samhällsbyggarna samt av Svenska Handelskammaren förordnade oberoende värderare. Vi har också personal som är av SBR diplomerade inom areamätning.

VärdeIntyg och
Ekonomisk plan BRF 

Vi upprättar värdeintyg för stämpelskatt samt är av Boverket registrerade intygsgivare för ekonomiska planer hos BRF:er.

Underhållsplaner

Vi upprättar underhållsplaner som underlag för budgetering

konsulttjänster

Vi utför fastighetsekonomiska, tekniska konsultuppdrag och areamätningar gällande småhus, fritidshus, flerbostadshus, industri, affärsfastigheter, råmark, tomtmark
hotellfastigheter och exploateringsmark.

Vi utför även utredningar och uppdrag med annan bakgrund än direkt värdering:

  • Värdering i samband med försäkringsskada

  • Förhandsbedömning av framtida värde vid byggnation

  • Fastighetsvärdering vid likvidation av företag

  • Hyressättning i kommersiella lokaler

  • Utredning av alternativa användningsområden

  • Värdeintyg för bestämning av stämpelskatt

  • Värdering vid exekutiva auktioner

  • Strategisk utredning av fastighetsbestånd och fastighetsförvaltning

  • Konsultation inför avtalsskrivning (hyresavtal)


Bland våra kunder finns företag, myndigheter (te.x. Kronofogden), privatpersoner, banker, försäkringsbolag, bostadsföreningar, advokatfirmor, stiftelser och mäklare (företags- och fastighetsmäklare).

Vi värderar alla typer av fastigheter i hela Jämtlands län samt i angränsande län och kommuner.

Värderingsinstitutet i Jämtland AB är en del av Visamgruppen som samlar värderingsföretag i hela Sverige.

© Copyright Värderingsinstitutet 2020